BASAL olje- og bensinutskiller - Basal
Basal oljeutskiller

BASAL olje- og bensinutskiller

Klasse l & klasse ll utskiller iht. NS-EN 858-1

Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet. Basal oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller), og som klasse ll utskiller i NS (nominell størrelse) 3-30.

Klasse I utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Klasse II utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Koalescensutskiller (klasse l) benyttes for å holde tilbake mekanisk og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som dannes ved bruk av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier.

Basal oljeutskiller leveres ferdig montert med kjegle eller topplate. Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål, borepakninger er oljebestandige i samsvar med NS-EN 858-1.

Table Plugin

* Vekt er veiledende og kan variere fra produsent til produsent
**Utløpskote for oljeutskillere med integrert prøvetakingspunkt (20 cm fritt fallende stråle)

1. Utskillerbunn
2. Kumring og topplate/kjegle
3. Kumpakning
4. Innløpsarrangement
5. Stativ for lukkeventil
6. Mekanisk lukkeventil
7. Koalescensenhet
8. Oljelager
9. Integrert prøvetakingspunkt

Sandfang
Det skal alltid anvendes et sandfang foran en oljeutskiller, størrelsen dimensjoneres i henhold til NS-EN 858-2.
NB! Et stort sandfang gir mange fordeler og sjeldnere drifts- og vedlikeholdsbehov.

Alarm
Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med alarm. Basal oljeutskiller kan leveres med alarm som varsler ved maks oljelagtykkelse, høy vannstand og behov for tømming av sandfang.
NS 3-10 leveres i utgangspunktet med kjegle
NS 15 og større leveres med eksentrisk topplate.

Prøvetaking
Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver fra oljeutskilleranlegg. Basal oljeutskiller kan leveres med integrert prøvetakingspunkt eller med separat prøvetakingskum.
Illustrasjonen viser en koalescens-utskiller NS 10, med integrert prøvetakingspunkt.