Isolokk - Basal

Isolokk

Endekummer, grunne kummer og kummer som er utsatt for frost-trekk kan fryse vinterstid. Isolokk forebygger frost. Det stanser også gjennomtrekk som kan oppstå i kummen når det er spetthull i lokket.