Forankringsplate for bend på vannledning - Basal

Forankringsplate for bend på vannledning

Forankringsplate for bend på vannledning benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft. Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rørmaterialer. Leveres i 3 ulike typer/størrelser, og passer til DN 100-300 med 5-90° avvinkling og DN 400 med 5- 45° avvinkling.

Utstøpning mellom forankringsplate og rør skal utføres ihht. vannrørleverandørens spesifikasjoner.

Utstøpning kan utføres på byggeplass eller hos Basals eierbedrifter.

Type 1

Type 2

Type 3

Tekniske data forankringsplate
Table Plugin

Bruksområder for forankringsplater
Table Plugin

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:

  • Forankringsplate skal kun benyttes stående.
  • Trykklasse PN 10 (ink 5 bars prøvetrykk).
  • Rørdybde minimum 1,5 meter fra overkant terreng til senter rør.
  • Rørbend/koblinger må være så fleksible at de tåler den horrisontale deformasjonen man får i forankringsplaten.
  • Drenert grøft av sprengstein eller grusmasser.