BASAL kumringer m/bunn - Basal

BASAL kumringer m/bunn

Table Plugin

* t=150 hvis bunn etterinnstøpes
** tb min = 180 som vannkum styrkeklasse 30 tonn og større
*** tb min = 240 som vannkum styrkeklasse 30 tonn og større