BASAL dykker - Basal
BASAL dykker

BASAL dykker

  • DN 160 og DN 200.
  • Lav vekt, enkel å montere.
  • Det blå lokket flyter opp hvis det dannes en ishinne i sandfanget og hindrer lokal oversvømmelse på terrenget.
  • Leveres med tine/stakestuss som standard.

NB: I vegnormal N500 vegtunneler, står det at sandfang skal utstyres med dykker i brannsikkert materiale. I slike tilfeller bør dykker i støpejern benyttes.

Tine/stakestussen er utformet slik at føringsslange kan benyttes.