Mengderegulator - Basal
Mengderegulator

Mengderegulator

Fordrøyning innebærer at vannmengder reguleres ut fra magasinet. Ved utbygging stilles det ofte krav om at overflateavrenningen ikke skal økes.

For å overholde påslippskravet må det benyttes en mengderegulator og de vanligste løsningene er et virvelkammer eller et strupet utløp.

Virvelkammer

Fordeler med et virvelkammer er at man får en dokumentert løsning hvor utslippsmengden er fastsatt, og en utslippskrurve følger med produktet som viser videreført vannmengde avhengig av trykkhøyden.

Et virvelkammer har større innløpsåpning og er derfor mindre utsatt for gjentetting enn en strupet løsning, samtidig som gjennomsnittlig videreført vannemngde er større.

Strupet utløp

For å regulere videreført vannmengde ut fra fordrøyningsmagasinet kan utløpet strupes. Videreført vannmengde avhenger av diameteren på det strupede utløpet og høyden til vannstanden.