BASAL ig mellomdekker - Basal

BASAL ig mellomdekker

Som sikkerhet ved inspeksjon i høye kummer skal det være montert mellomdekke

BASAL ig mellomdekker leveres fortrinnsvis med rist.