BASAL slisserenne 200/275 - Basal
Slisserenner

BASAL slisserenne 200/275

Slisserenner er utviklet for å lede bort vann fra større arealer med fast dekke, flyplasser, parkeringsplasser, bussterminaler, kaiområder og industriarealer. Systemet er også velegnet til drenering av tunneler og ved innkjøring til lager/garasjer.

Med Slisserenne fra BASAL får man:

  • Effektiv avrenning av kjørbart areal med fast dekke
  • Kan legges uten fall
  • Styrkeklasse F 900 i henhold til EN 124
  • Vannføringskapasiteten for 25 meter slisserenne som avsluttes med et utløpselement er ca 35 liter/sek. når rennen ligger uten fall.

Systemet består av renne-, inspeksjons- og utløpselementer, i tillegg til ig endepropper. Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannskum, skjøtene mellom elementene er identiske med betongrørskjøter DN 300 ig.

Slisserenne i betong tilfredstiller “EN 1433 Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder”.

Type Navn Innv. mål (mm) l (mm) Høyde (mm) Bredde (mm) Vekt ca. kg Slisseåpning (mm)
Type 200/275 Slisserenne, kort 200/275 1000 515 490 480 30
Slisserenne, lang 200/275 2250 515 490 1090 30
Inspeksjonselement 200/275 1000 515 490 430 30
Utløpselement 200/275 1000 515 490 670 30
Endepropp 200/275 - - - 20 -
Table Plugin