Fleksibelt lag (EPS) reduserer rørbelastningen - Basal

Fleksibelt lag (EPS) reduserer rørbelastningen

EPS – gjør større leggedyp mulig uten ekstra armering

Når stive rør legges i bakken vil massene ved siden av røret sette seg mer enn massene rett over røret, og lastene på betongrøret øker. EPS kan benyttes som fleksibelt lag for å fordele lastene på et større areal rundt røret. Dette reduserer belastningen på røret. Generelt kan man anta at ved bruk av EPS vil belastningen på røret reduseres med ca 50 %. EPS kan benyttes når rør skal legges med stor overdekning. Metoden med EPS over betongrør er utviklet og testet ved fullskalaforsøk i Norge av Jan Vaslestad i hans Dr. ing avhandling ved NTNU, og adoptert rundt omkring i verden. Metoden er anbefalt av Statens vegvesen og er beskrevet i Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging.

EPS plate egenskaper:
Trykkfasthet: 100 kN/m2
Tykkelse: 500 mm
Bredde: min DY x 1,5

Det anbefales at EPS platen legges på friksjonsmasser med en tykkelse på minimum 0,2 ganger rørets utvendige diameter.

Table Plugin