BASAL hjelpesluk DN650 - Basal

BASAL hjelpesluk DN650

Overvann fra terreng og veigrøfter samles i hjelpesluk som kan kobles til sandfangkummer før overflatevann ledes inn på kommunal ledning.

Boring/pakning tilpasses rørtype og dimensjon.
Kan også leveres med innstøpt muffe.

Table Plugin