BASAL bekkeinntak - Basal

BASAL bekkeinntak

Ved å anvende bekkeinntak i innløpet til stikkrenner hindres vannmassene i å grave ut jordmasser under og på siden av rørene.

Table Plugin

BASAL inntaksløsninger

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.