BASAL lamellutskiller - Basal
BASAL lamellutskiller

BASAL lamellutskiller

Klasse l og klasse ll utskiller i henhold til NS-EN 858-1

Basal lamellutskiller er utviklet for å rense overvann fra veger, parkeringsplasser og lignende, hvor kraftige regnskyll og varierende vannmengder og forurensning vil forekomme. Prinsippet bak utskilleren er at forurensninger med lavere densitet enn vann (som for eksempel olje) stiger til overflaten, og forurensninger med densitet høyere enn vann (sedimenterbare partikler) synker til bunnen av utskilleren.

Økt ekstremnedbør gjør lamellutskilleren til et gunstig alternativ. Den store hydrauliske kapasiteten gjør den godt rustet til å takle de økende nedbørsmengdene uten fare for oppstuvning eller utskylling av tilbakeholdte forurensninger. Utskillerens renseeffekt er omvendt proporsjonal med tilført vannmengde. Lav belastning gir best renseeffekt. Det anbefales at avløpsvannet passerer et sandfang før det tilføres lamellutskilleren.

Eksempler på størrelser. Andre kapasiteter leveres på forespørsel
Type Kapasitet
A/B/C
Volum slamlager
(l)
Volum oljelager
(l)
Kum-diameter
(DN)
Maks. DN Inn/utløp
(mm)
Innløpskote
(mm)
Utløpskote
(mm)
Bunnkote
(mm)
1 10/20/200 750 700 1600 300 1670 1650 0
2 20/35/400 750 700 1600 400 1670 1650 0
3 25/50/600 700 750 2000 500 1610 1590 0
Table Plugin

Lamellutskilleren sett ovenfra

Lamellutskillerens effektivitet deles inn i 3 nivåer (A/B/C) avhengig av tilført vannmengde (liter per sekund).

  1. Ved belastning lavere enn A vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse l utskiller i henhold til NS-EN 858-1.
  2. Ved belastning fra A til B vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse ll utskiller i henhold til NS-EN 858-1.
  3. Største tillatte belastning som kan passere lamellutskilleren (hydraulisk kapasitet).

Figur 1
Viser forholdene i lamellutskilleren ved lav belastning.

Figur 2
Viser forholdene i lamellutskilleren ved maksimal belastning.