Gategods av støpejern - Basal

Gategods av støpejern

Gategods som kumlokk, rammer, rister og sluk produseres i støpejern og leveres i ulike klassifiseringsgrupper etter bruksområde. Det stilles stadig høyere krav til lokk og rammer i trafikkerte områder. Økende trafikk og tyngre kjøretøyer medfører behov for mer og bedre vedlikehold, sterke produkter og fleksible løsninger.

Ulefos AS og Furnes Jernstøperi AS er våre hovedleverandører av gategods. 

Under vises bilder av ulike varianter samt en enkle tabell for dimensjoner. For flere produkter og løsninger se produsentenes nettsider.

Kuppelrist

Kumlokk

Flytende ramme med låsbar rist

Ristlokk

Kjeftsluk

Vedlikeholdslokk for NS rammer

Delt lokk for trafikklys

Flytende ramme med split

Firkantlokk for trekkekum

Produkt Dimensjon
(mm)
Materiale
Kumlokk 650 SJK
Ristlokk 650 / 800 SJK
Flytende ramme med låsbar rist 300 / 400 SJK
Flytende ramme med splitt 650 / 800 SJK
Kjeftsluk 650 SJK
Kuppelrist med spennlås 650 SJK
Delt lokk for trafikklys. Passer i NS rammer 650 Kulegrafittjern
Vedlikeholdslokk for NS rammer 650 Grått støpejern
Firkantlokk for trekkekum SJK
Table Plugin

For flere produkter og løsninger se produsentenes produktkataloger