Løfteutstyr - Basal

Løfteutstyr

Monteringskjetting for rør

Trepart løfte –og monteringsverktøy har to like lange kjettinger som brukes til løfting og transport. Den tredje og lengste kjettingen brukes til å trekke sammen rør. Røret heises ned og legges inntil tidligere lagt rør.

Kjettingen nærmest muffen koples fra og hektes opp i løftekroken.

Monteringskjettingen koples til løfteankeret i motsatt ende på foregående rør. Et jevnt drag oppover trekker det nye røret på plass uten at foregående rør forskyves.

Kjettingskrevet’s toppvinkel må ikke være større enn 60°. Dette oppnås ved at kjettingene i kjettingskrevet er like lange eller lengre enn avstanden mellom løfteankerene ( l > a ).

Korrekt bruk av løfteverktøy

Falsrør og kummer har innstøpte løfteankre.
Løfteklokken monteres til løfteankeret som vist på figur 1.

Påse at løfteklokken er låst før løfting, se figur 2.
Eventuell is eller betongrester rundt løfteanker fjernes før montering av løfteutstyr.

Klokkens løfteøye skal være bevegelig i alle retninger, se figur 3

Kjettingslave sikrer posisjonering av løfteklokke

For å hindre at løfteklokken kommer ut av posisjon, bør løfteskrev til kummer ha påmontert kjettingslave. Kjettingslave eliminerer også faren for klemskade.

Merk:

Kjettingslave er en ”gummistrikk” som festes på kjettingskrevet, og holder løfteklokka i posisjon før kjettingen strammes. Kjettingslaven kan kjøpes hos Basal bedriftene.