Vannkum iht VA-miljøblad nr. 112 - Basal
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

Vannkum iht VA-miljøblad nr. 112

Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

Tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112

Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner fra DN 100 – 400 og tilhørende ventil og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16. Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter

Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112.

  • M27 bolter kan benyttes for DN100-200 vannledning.
  • M36 bolter kan benyttes for DN100-400 vannledning.

Kummens styrkeklasse

Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Legg merke til at enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra grunnforholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til kravspesifikasjon angitt i VA-miljøblad nr. 112

900/900 M36

700/700 M36

620/620 M27

Ventil-leverandør/type Konsolltype Forankret ventil/hus-størrelse (DN) Maks ledningsdim DN (våtareal) Minimum Kumdim (DN) Tykkelse bunnm tb (mm) Styrke- klasse (Tonn) Bolt-innfesting Senterhøyde (mm)

Combi ventil med standardisert plassering av festeører fra Ulefos, AVK og Hawle.


Flensekryss og T med forankringsører fra Ulefos.


Aquosus
Furnes konsoll 112-2 -DN100 100 200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315
Furnes konsoll 112-2 -DN150 150
Furnes konsoll 112-2 -DN200 200
Furnes konsoll 112 DN250-300 250 250 (285) 1600 180 30 700/700 M36 385
250–300 300 (360) 2000 180 45
Stjernebjønn 1SB 100 200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315
Stjernebjønn 2SB 150
Stjernebjønn 3SB 200
Bjønn 1 100 200 (255) 1400* 180 25 700/700 M36 315
Bjønn 2 150
Bjønn 3 200
Bjønn 2 150 250 (285) 1600 180 30
Bjønn 3 200
Bjønn 4 250 900/900 M36 385
Bjønn 3 200 300 (360) 2000 180 45 700/700 M36 315
Bjønn 4 250-300 300 (360) 2000 180 45 900/900 M36 385
250-300 (400**) 400 (435) 2400 240 65
2500 240
3000 240
Furnes konsoll 620/550 100 200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315
150
200

AVK Fleksibelt kombikryss
BA brakett 250-300 250 250 (285) 1600 180 30 900/900 M36 385
300 (360) 2000 180 45
300 300 (360) 2000 180 45
400 (435) 2400 240 65
BA brakett 400 400 400 (435) 2400 240 65
2500 240
3000 240
Konsoll Junior DN100/200 150 200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315

INNVA Hawle Combiflex
Konsoll Senior DN300/400 300 300 (360) 2000 180 45 900/900 M36 385
400 (435) 2400 180 65
2500 240
3000 240

* DN 100 og 150 kan benyttes i kum DN 1200, men da med maks styrkeklasse 15 tonn.
** Flensekryss DN 400 med forankringsører.

Konsollene Uniklikk og Multikonsoll har vært dominerende i markedet, men tilfredstiller ikke VA-miljøblad nr 112. De vil fortsatt eksistere, men er utelatt i denne katalogen.