Kumgjennomføring til vannkum - Basal
F911

Kumgjennomføring til vannkum

F911 Combi borepakning

Pakningssystem for kjerneborede hull bestående av to, tre eller fire avtrapninger som kappes av for gjennomføringer av forskjellige rørdimensjoner. Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner. F911 gir også store avvinklingsmuligheter inn og ut av kummen.

F 911-1B F 911-1 F 911-2 F 911-2B F 911-3 F 911-3B F 911-4 F 911-5
Artikkel nummer 1500421 1602823 1562020 1782324 1632223 1993923 1774721 1503720
Utvendig rørdiameter 24-50 60-100 105-175 105-226 195-280 250-368 286-400 -
Plastrør 24-50 63-90 110-160 110-225 200-280 250-315 315-400 32 og 50
Duktilerør - - 100-150 100-200 200-250 250-300 300-350 -
Betongrør - - 100-125 100-150 150-200 200-250 250-300 -
Rør dimensjon (mm):
Trinn 1 25 60-70 105-125 195-226 195-226 250-278 286-330 32
Trinn 2 32 71-84 144-159 144-159 235-275 281-308 331-375 50
Trinn 3 40 85-100 160-175 160-175 276-280 311-338 376-400 -
Trinn 4 50 - - 195-226 - 341-368 - -
Borehullsdiameter 138 138 250 305 341 426 475 250
Ut av senter borring (mm):
Kum dim Veggtykkelse
DN 1600 90 - - 185 145 115 80 50 185
DN 2000 110 - - 320 250 215 170 140 320
DN 2400 180 - - 770 620 525 380 360 770
DN 2500 130 - - 490 400 335 270 245 490
DN 3000 200 - - 1100 895 760 590 535 1100
Mål angitt i millimeter fra senter kum til senter borrehull
Table Plugin

Oljeresistente pakninger leveres på forespørsel