BASAL inntakskum - Basal

BASAL inntakskum

Inntakskum kan brukes som toppløsning på standard kumelementer DN 1000 – DN 1400.

Table Plugin

Valg av inntakskum avhenger av diameter på stikkrenna/avløpsledningen da begrensningen på kapasiteten normalt avhenger av rørledning, gjentettingsgrad og forholdene rundt kummen.