BASAL pumpestasjon - Basal

BASAL pumpestasjon

Solid pumpestasjon i betong er en stabil konstruksjon med lang levetid. Stasjonen bygges opp av prefabrikkerte kumringer og kan leveres med sumpdiameter fra DN 1000-3000, avhengig av ønsket dybde og våtvolum.

Basal pumpestasjon kan leveres komplett, med tørroppstilte eller nedsenkbare pumper. Pumpestasjonen kan leveres med integrert sump, dette gir en lukt- og gassfri stasjon. (figur 3).

Betong er lett å forme og pumpestasjonen kan enkelt utformes etter ønskede spesifikasjoner. Samtlige skjøter er testet for å motstå et vanntrykk på minimum 5 mvs.

Betongens egenvekt og tetthet reduserer vibrasjoner og resulterer i en svært støysvak pumpestasjon.

Prinsippskisser for pumpeløsninger:

Figur 1
Nedsenkbar

Figur 2
Tørroppstilt

Figur 3
Tørroppstilt med positivt trykk