BASAL Qmax - Basal
BASAL Qmax

BASAL Qmax

Qmax rør er et eggformet betongrør beregnet for overvannsledninger og fellesledninger med svært gode selvrensende egenskaper. Qmax leveres med kummer tilpasset rørets profil og skjøt.

Table Plugin

Bunnseksjoner kan leveres på bestilling.

Strømningshastighet

Strømningshastigheten og skjærspenningen er større i Qmax enn i sirkulære rør. Det innebærer bedre transport av faste partikler. Med samme vannføring får man følgende forskjell i strømmnigshastighet:

Table Plugin