Artikkel - Basal

Gjenbruk av lokale masser gir store miljøfordeler

Det er stort potensiale, både miljømessig og økonomisk, ved å gjenbruke oppgravde masser. Bærekraftig utvikling står sentralt i Basal. Produsentene tilsluttet Basal har i mange år jobbet for å utvikle optimaliserte betongresepter for å få en mest mulig miljøvennlig betongblanding. Samtidig har de hevet kvaliteten på betongproduktene. […]

Les mer… from Gjenbruk av lokale masser gir store miljøfordeler

[…]

Les mer… from Gjenbruk av lokale masser gir store miljøfordeler

Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet

Betongrør merket «VARIG» har lengre levetid, er mer bestandig, og har lavere CO2 fotavtrykk. Basals nye betongresept VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG. […]

Les mer… from Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet

[…]

Les mer… from Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet

Aqua-Safe – bransjens sikreste vannkum

Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum som er skrudd sammen innendørs av sertifiserte montører med spesialkompetanse. Aqua-Safe er godkjent av uavhengig tredjepart og leveres med garanti mot lekkasje. Det er rett og slett en ny generasjon vannkummer. De leveres komplett, direkte på grøftekanten, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikre. Hvis du lurer på om vannkummen holder mål, se etter AQUA-SAFE-merket. Da har du ditt på det tørre. […]

Les mer… from Aqua-Safe – bransjens sikreste vannkum

[…]

Les mer… from Aqua-Safe – bransjens sikreste vannkum

Permakum et nytt og spennende sandfang!

Permakum er et lokalt overvannstiltak som hindrer overvannstilførsel og forurensning av lokal resipient ved normale regnskyll. Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum. Gjenbruk av overvann er fremtidsrettet og fornuftig! […]

Les mer… from Permakum et nytt og spennende sandfang!

[…]

Les mer… from Permakum et nytt og spennende sandfang!

Basal produkter gir robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner. […]

Les mer… from Basal produkter gir robust kvalitet og lang levetid

[…]

Les mer… from Basal produkter gir robust kvalitet og lang levetid

Klar for morgendagens utfordringer

bilde av flom. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes. […]

Les mer… from Klar for morgendagens utfordringer

[…]

Les mer… from Klar for morgendagens utfordringer

Kort vei fra produsent til deg

Mann som fester BASAL rør på lasteplan

Basal er en helnorsk landsdekkende ”kjede” med 14 eiere som er etablert med 18 fabrikker og 28 utsalgssteder i hele Norge. Vi er størst og best i Norge på overvannsløsninger, fordrøyningsanlegg, vannkummer og store, solide rørkonstruksjoner i betong. Den geografiske spredningen gjør at Basal kan levere kortreiste produkter med et lavt miljøfotavtrykk. […]

Les mer… from Kort vei fra produsent til deg

[…]

Les mer… from Kort vei fra produsent til deg